سامانه یکپارچه امداد و نجات دریایی

بستر GSM، پیش‌بینی جریانات دریایی و سامانه آکوستیکی

این دستگاه در حوزه امداد و نجات دریایی بسیار کاربرد دارد. امروزه به عنوان الزام برای کلیه شناورهای دریایی به شمار می‌رود. پینگر بر روی هر شناور یا تجهیزات دریایی نصب می‌گردد. در صورت وقوع حادثه غرق شدگی، پینگر مبادرت به ارسال سیگنال‌های خاصی می‌نماید. ردیاب این سینگال‌های را تشخیص داده و پینگر را شناسایی می‌کند.

سامانه امداد و نجات دریایی چگونه کار می‌کند؟

در حال حاضر شناورهای اقیانوس پیما به دستگاه بیکن مجهز هستند. هنگامی که دستگاه بیکن به واسطه ضربه یا سقوط و یا عامل انسانی به کار می‌افتد دستگاه شروع بـه ارسـال سیگنال اضطراری می‌نماید، در این هنگام ماهواره‌های کنترل‌کننده بیکن این سـیگنال‌هـا را دریافـت کرده و آن را برای مراکز کنترل زمینی ارسال می‌کنند. سیگنالی کـه از مـاهواره بـرای مراکـز زمینـی ارسال می‌گردد شامل موقعیت مکانی و علائم شناسایی بیکن اسـت.

سقوط و یا ضربه به پینگر و ارسال سیگنال

دریافت سیگنال پینگر توسط ماهواره

ارسال سیگنال ماهواره به ایستگاه زمینی

پینگر تولیدی پردازش سیر آفاق

در این سیستم‌ها به طور معمول فرستنده‌های بیکن دریایی از طریق ماهواره‌ها رصد می‌شوند؛ هر بیکن یک شناسه منحصر بفرد دارد که از آن طریق می‌توان آن را رهگیری نمود. در سامانه پیشنهادی، شرکت پردازش سیر آفاق از پینگر صوتی به عنوان بیکن استفاده می‌کند و برای برقراری ارتباط نیازی به ماهواره نیست. سامانه طراحی شده در بخش سخت‌افزار از دو دستگاه و براساس ارسال و دریافت امواج اکوستیکی بنا نهاده شده است. یک بخش پـینگر صوتی است که بـر روی شـناورها یا قایق‌ها قـابل نصب اسـت و بخـش دیـگر ردیاب صوتی است که همراه شناور جستجو و نجات قرار دارد، همچنین ممکن است غواص به همراه ردیاب به عنوان جستجوگر عمل نماید.

ویژگی‌های پینگر:

44675160 051

شعبه مرکزی: خراسان رضوی، سبزوار، خیابان نیستان، نبش نیستان یکم، مرکز رشد حکیم سبزواری، طبقه سوم​

دفتر تهران: میدان جهاد، خیابان بیستون، خیابان بوعلی سینای غربی، پلاک 51، واحد 2

تمامی حقوق این سایت برای شرکت پردازش سیر آفاق (پسا) محفوظ است.